Finanční právo a bankovní regulatorika

Rozumíme právním i obchodním výzvám, kterým naši klienti čelí. Chápeme jejich byznys, abychom mohli předvídat, řídit a zmírňovat rizika a problémy, které mohou být na obzoru. V oblasti finančního práva a bankovní regulatoriky na přesnosti terminologie a interních předpisů záleží dvojnásob. Umíme pro vás vyřídit jakoukoliv licenci udělovanou Českou národní bankou v ČR nebo jiným regulátorem v zahraniční a připravit veškerou interní dokumentaci, třeba pro investiční fond, nebo vydavatele elektronických peněz, abyste se mohli soustředit na rozvoj vašeho byznysu v tak specifickém a rychle se měnícím odvětví, jakým finanční svět je. A umíme to i v kryptu.

Kontaktujte nás
Souhlasím se vším