Zásady zpracování osobních údajů

Zde se dozvíte, kdo má k vašim osobním údajům přístup, proč a kdy je můžeme sbírat a co se s nimi děje. Rozsah zpracování se liší podle způsobu využití našich služeb.

Zpracování osobních údajů se řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“).

 

Kdo je správce osobních údajů

Vaše údaje zpracováváme jako správci:

 • LAWGIC, advokátní kancelář, s.r.o., IČO: 140 31 574,
 • Petr Strakoš, ev. č. ČAK 17185,
 • Gabriela Hulinová Pitrová, MBA, ev. č. ČAK 17723,

My všichni sídlíme na adrese Voctářova 2497/18, 180 00 Praha 8.

 • Bc. Petra Březinová, ev. č. ČAK 17979, se sídlem Jiráskova 220, 337 01 Rokycany

Kdy osobní údaje zpracováváme

S vašimi osobními údaji budeme pracovat, pokud:

 

 • jste naším klientem
 • vám zasíláme newsletter
 • spolu komunikujeme (elektronicky, telefonicky nebo listinně)
 • navštívíte naše webové stránky
 • chcete u nás pracovat

 

Vaše práva týkající se osobních údajů

Podle GDPR můžete:

 • zeptat se nás, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • si u nás vyžádat přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, případně požadovat omezení jejich zpracování,
 • požádat nás o nás výmaz vašich osobních údajů,
 • požádat o přenesení osobních údajů k jinému správci,
 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
 • pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním osobních údajů, pak tento souhlas vzít zpět,
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů,
 • právo na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že byla vaše práva při zpracování osobních údajů porušena.

Veškerá práva nebo jakékoli dotazy můžete uplatnit elektronicky na info@lawgic.cz nebo písemně na adrese Voctářova 2497/18, 180 00 Praha 8. V konkrétních případech nemusíme být schopni plně vám vyhovět, ale vždy vám řekneme proč to tak je.

Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

 1. Osobní údaje klientů

Které osobní údaje zpracováváme:

 • jméno, příjmení
 • datum narození
 • IČO, DIČ, číslo bankovního účtu
 • adresu
 • e-mailovou adresu
 • telefonní číslo
 • rodné číslo, občanství, místo narození, pohlaví a údaje uvedené na dokladu totožnosti (pouze v případě identifikace dle AML)
 • naši vzájemnou komunikaci
 • informace a podklady, které nám v rámci poskytování služeb poskytnete 
 • vaše hodnocení našich služeb

Proč osobní údaje zpracováváme a na základě čeho tak můžeme činit:

 • Plníme uzavřenou smlouvu nebo jednáme o jejím uzavření. Údaje zpracováváme, abychom vám mohli připravit nabídku a poskytovat naše služby.
 • Plníme zákonné povinnosti při vedení účetnictví, zpracování daní a plnění advokátních a dalších předpisů. 
 • V rámci našich oprávněných zájmů – našim klientům posíláme novinky, vedeme si evidenci našich klientů, provádíme vnitřní reporting a také si některé údaje ukládáme pro případ soudního sporu.
 • Máme váš souhlas – pokud nám poskytnete hodnocení našich služeb.

Jak dlouho budeme údaje zpracovávat:

Vaše údaje budeme zpracovávat po dobu spolupráce a následně 10 let po ukončení spolupráce, pokud jiné předpisy nestanoví dobu ještě delší.

Právní novinky:

Na e‑mail můžeme klientům zasílat newsletter nebo jiná obchodní sdělení ze světa práva. Ze zasílání je možné se samozřejmě kdykoliv odhlásit.

Kdo může mít k údajům přístup:

Se zpracováním údajů nám pomáhají někteří další dodavatelé služeb nebo aplikací:

 • AVE Soft s.r.o., IČO: 253 78 398, Studentská 6062/17, Ostrava
 • Tereza Olšanová, IČO: 883 94 174, Kubánská 2402/9, Brno – Žabovřesky
 • Tresorit AG, Franklinstrasse 27, 8050 Zürich
 • případně další poskytovatel zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době správce nevyužívá.

Osobní údaje můžeme také předat orgánům veřejné správy, pokud je to nutné. Informace týkající se poskytovaných právních služeb však podléhají advokátní mlčenlivosti. 

 1. Zasílání newsletteru

Které osobní údaje zpracováváme:

 • e-mailová adresa

Proč osobní údaje zpracováváme a na základě čeho můžeme:

S osobními údaji pracujeme, protože jste nám s přihlášením do newsletteru dali souhlas. Souhlas můžete vzít kdykoliv zpět tak, že nám to napíšete na info@lawgic.cz.

Jak dlouho budeme údaje zpracovávat:

Souhlas udělujete na dobu 3 let, pokud tuto dobu neprodloužíte, nebo jej nevezmete zpět.

 1. Osobní údaje při komunikaci

Které osobní údaje zpracováváme:

 • jméno, příjmení nebo firmu
 • e-mailovou adresu
 • telefonní číslo
 • text e-mailu nebo zprávy

Proč osobní údaje zpracováváme a na základě čeho můžeme:

Komunikace je naším oprávněným zájmem, vaše údaje potřebujeme kvůli zodpovězení vašich dotazů. Bez zpracování těchto údajů vám nebudeme moct odpovědět. 

Jak dlouho budeme údaje zpracovávat:

Vaše údaje budeme zpracovávat jen po nezbytně dlouhou dobu, maximálně 3 měsíce po naší poslední komunikaci. 

 1. Osobní údaje zájemců o práci

Které osobní údaje zpracováváme:

 • jméno a příjmení
 • e-mailovou adresu
 • telefonní číslo
 • fotografii
 • všechny informace, které uvedete ve vašem životopisu nebo při komunikaci s námi

Proč osobní údaje zpracováváme a na základě čeho můžeme:

Údaje zpracováváme, abyste se mohli zúčastnit výběrového řízení na volnou pracovní pozici.

Jak dlouho budeme údaje zpracovávat:

Údaje budeme zpracovávat do doby výběru zájemce. Pokud s vámi uzavřeme smlouvu nebo dohodu, tak i po dobu trvání pracovněprávního poměru. Když se nedohodneme, požádáme vás o souhlas s uchováním vašich údajů, abychom se vám mohli ozvat později.

 1. Cookies a prohlížení webu

Pro fungování našeho webu využíváme cookies. Cookies se dělí na preferenční, statistické, nezbytné a marketingové. 

Váš souhlas není potřeba pro využití nezbytných cookies, bez těch by náš web vůbec nemohl existovat a tak byste nás ani nemohli kontaktovat. Pro využití těchto cookies proto nepotřebujeme váš souhlas a ani je nemůžete odmítnout.

Díky preferenčním cookies si náš web pamatuje si údaje, které jste do něj někdy dřív vložili. K jejich použití potřebujeme váš souhlas, který můžete kdykoli odmítnout kliknutím na ikonu vespod stránky.

Statistické a analytické cookies slouží pro sestavování statistik. Pomocí nich sledujeme návštěvnost našeho webu i to, jak jste se o nás dozvěděli. K tomu potřebujeme mít váš souhlas. Pouze k údajům o návštěvnosti webu váš souhlas nepotřebujeme. I tyto cookies můžete odmítnout kliknutím na ikonu vespod stránky. 

Marketingové cookies umožňují přizpůsobovat naši nabídku vašim potřebám a zobrazovat vám relevantní reklamu a k tomu musíme mít váš souhlas. Odmítnout tyto cookies můžete kliknutím na ikonu vespod stránky. 

Kdo může mít k údajům přístup:

Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:

 • službou Sklik, provozovanou společností Seznam.cz, a.s., IČ: 261 68 685, se sídlem Praha 5 – Smíchov, Radlická 3294/10, PSČ 150 00
 • službou Google Analytics, provozovanou společností Google Inc., se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
 • službou Google Adwords, provozovanou společností Google Inc., se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Cookies soubory jsou následně zpracovateli zpracovány v souladu s jejich podmínkami nakládání s osobními údaji:

 • službou Google Analytics: 
 • https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs
 • https://policies.google.com/privacy/update?hl=cs
 • službou Google Adwords
 • https://support.google.com/adspolicy/answer/6020956?hl=cs&ref_topic=1626336
 • službou Sklik
 • https://www.seznam.cz/reklama/cz/obsahovy-web/pravidla-reklamy/gdpr/

Jak dlouho budeme údaje zpracovávat:

Nutné cookies jsou uchovány pouze na dobu nezbytně nutnou pro fungování webu, preferenční cookies jsou uchovávány po dobu jedné session. Souhlas s užitím statistických a marketingových cookies udělujete na dobu uvedenou u jednotlivých druhů cookies. Můžete ho vzít kdykoliv zpět, stačí, když pozměníte nastavení svého webového prohlížeče, nebo se nám ozvete na info@lawgic.cz.

 

 

Souhlasím se vším