Občanské právo a civilní spory

Právo je složité a mění se každým dnem.  Do civilních i obchodních sporů vnášíme jasnost, orientaci a smysl. Bránit se podané žalobě, nebo se sami potřebujete domoci svého práva prostřednictvím žaloby? Provedeme vás džunglí soudního řízením v civilních věcech (jak občanskoprávních, tak obchodních), vyhodnotíme rizika a navrhněte různé strategie řešení.  Právní spory vždy zahrnují určité riziko a pominout to nejde. Vždy se před zvolením strategie ujistíme, že naši klienti chápou všechny výhody a rizika spojená s námi navrhovaným postupem. Naším cílem je poskytnout vám informace potřebné k tomu, abyste se mohli sami rozhodnout. Můžete očekávat poctivé posouzení vašeho případu, upozornění na překážky a rizika a zhodnocení šance, že ve sporu uspějete.

Výhra může mít někdy takovou podobu, jaká by vás na začátku sporu ani ve snu nenapadla.

Kontaktujte nás
Souhlasím se vším