Rodinné právo

  • zastupování v řízení o svěření nezletilých do péče a stanovení výživného
  • zastupování v řízení o určení výživného pro manžela
  • zastupování v opatrovnických řízeních obecně

Rodinné právo je speciální. Úplně jiné než ostatní obory práva, někdy přehlížené. Podle nás je zásadní, aby bylo k řešení rodinných záležitostí přistupováno s plnou odborností a vědomím, že zde jde často o člověka, který za nic z toho, co se kolem něj děje, nemůže. O dítě. Ke každému klientovi a případu přistupujeme individuálně a snažíme se pro něj najít nejlepší řešení. A ne nadarmo se říká, že často je dohoda stran lepší než sebelepší rozsudek.

Kontaktujte nás
Souhlasím se vším